Ecoaura

Vivero de árboles de variedades tradicionales y clásicas

Ecoaura neix amb la voluntat les meves dues passions: persones i plantes. Des de l’any 1989 estem treballant per a la recuperació de les varietats tradicionals d’arbres fruiters, tant en la prospecció etnobotànica com en projectes de conservació, i la implementació de projectes agroecològics a les nostres terres.

El nostre viver, situat al pla d’Olot, esta inscrit al Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal com al Registre d’operadors del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (P-2772), subjecte a control per ambdues entitats.

Hem fet una selecció de les varietats tradicionals i clàssiques més interessant pel consum i per la seva adaptació a les condicions edafoclimàtiques de les nostres contrades sent especialment interessant com a arbres fruiters per a l’agricultura ecològica.

Complementant el viver hem desenvolupat el projecte d’hort familiars ecològics de lloguer per donar servei a la creixent demanda de l’autoabastiment de productes frescos de l’hort amb les facilitats de producció que dóna aquest tipus de projecte.

Tanquem el cercle amb l’oferiment de cursos, tallers i assessorament relacionats amb els temes abans esmentats.

En definitiva produïm unes plantes saludables en un entorn respectuós amb el medi ambient fent de l’indret, un espai regeneratiu pel planeta i de relacions socials per a les persones .

Queremos conocer su opinión sobre este negocio

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

5 × uno =