Grup de Consum La Maranya

Reclame este anuncio

Som un grup de famílies que s’han reunit per poder consumir productes frescos (verdures, hortalisses i fruites) produïts a la nostra província i de forma ecològica. Hem buscat la forma més simple d’establir un vincle directe amb l’agricultor/a, per reduir costos i tasques administratives, seguint l’experiència dels AMAP a França.En aquest moment, rebem setmanalment una cistella de verdures de temporada, de dos agricultors. Són cistelles quinzenals, alternant cada setmana el rebut d’aquestes caixes.Com qualsevol altre grup de consum, el nostre ideari podria ser aquest:

  • Proveir d’aliments i altres productes d’ús quotidià, que s’acosten al màxim a una qualitat biològica (bones per a la nostra salut) i qualitat ecològica (provinents d’ecosistemes agraris sostenibles i territorialment propers a la seu de l’Associació) i als principis d’un comerç just.
  • Potenciar formes sostenibles de treballar i consumir, en tot el camí del camp a la taula (producció, processos d’elaboració i envasament i cadena de comercialització) quant a materials, mà d’obra, ús d’energies renovables i en general, el compliment de dels Drets Humans a tots els seus àmbits.
  • Establir i mantenir relacions de proximitat entre les persones i els col·lectius, des dels productors fins al consumidor final, basades en la transparència i la complementarietat d’interessos.
  • Contribuir a canviar les dinàmiques socials que impedeixen una producció sostenible d’aliments, concebent l’associació com una eina de Consum Conscient i Transformador. Especialment, s’afavoriran aquelles iniciatives productives que s’associïn a col · lectius de participació social i agroecologia, així com aquelles que, perseguint objectius de distribució local ia petita escala, es troben en una fase inicial o de consolidació.
  • Sensibilitzar, educar i formar la població quan es presenti l’ocasió, impulsant una cultura participativa, cohesió social i compromís ciutadà en la construcció d’un desenvolupament harmònic amb el medi natural.
  • De manera general, enfortir, donar suport i/o crear experiències i activitats que suposin un avanç de la Sobirania Alimentària en el nostre entorn.

Queremos conocer su opinión sobre este negocio

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

once + 19 =

Carrer els Dolors 42
Benicàssim 12560 Comunidad Valenciana ES
Ver ubicación en Google Maps